Strona główna | O Konsorcjum | Członkowie
 

Konsorcjum ma charakter otwarty tzn. dopuszczalna jest możliwość przystąpienia do Konsorcjum nowych podmiotów oraz uzyskanie przez nie statusu Partnera, o czym decydować będzie Lider Konsorcjum po zasięgnięciu opinii Członków Honorowego Komitetu Założycielskiego.

Członkami Konsorcjum są:


 

  

 

 

 

 


  

 

Lider Konsorcjum

 

 

Apator SA

 

 

Atende SA

 

 

 

 

 


  

 
  

 


ATEM - Polska Sp. z o. o. 

Bank Zachodni WBK SA

 

FIAB Sp. z o.o. Sp. k.

  

 

 


 

 

 
 
 


 

   Instytut Tele-i Radiotechniczny

 

KGHM Polska Miedź SA

Multisoft SA

 

 
 


 
   

  


 


 
 


 


 


 

  

 

 

   

                                                                                     


                                                          

                      

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty