Strona główna | O Konsorcjum | Biuro Konsorcjum
 

Biuro Konsorcjum działa w imieniu Lidera Konsorcjum - Politechniki Wrocławskiej i posiada kompetencje m.in. do:  

  • pozyskiwania zleceń i środków do realizacji „Koncepcji Rozwoju” oraz „Programu Działania” uchwalanych przez Radę Programową
  • kierowania programami i projektami zleconymi do realizacji przez Radę Programową
  • zawierania umów z kontrahentami, po uprzednim zatwierdzeniu wyboru kontrahenta przez Radę Programową
  • przygotowywania zamówień w ramach przedmiotu działania Konsorcjum
  • prowadzenia obsługi organów Konsorcjum, prowadzenia dokumentacji działalności Konsorcjum oraz obsługi rachunkowej
  • podejmowania decyzji finansowych w zakresie ustalonym w budżecie Biura, budżetach programów i projektów zleconych do realizacji przez Radę Programową z poszanowaniem woli i ograniczeń dotyczących poszczególnych Partnerów, a wyrażanych przez ich przedstawicieli w Radzie Programowej
  • powoływania ekspertów zewnętrznych w celu realizacji zadań merytorycznych stawianych przed Konsorcjum lub wynikających ze wspólnych projektów realizowanych przez Partnerów.


Dyrektor Biura

Marek Wąsowski
e-mail: marek.wasowski@pwr.edu.pl 

tel. 71 320 44 28

kom. 603 805 835

budynek D-20, pok. 117

 

Adres do korespondencji:
Konsorcjum Smart Power Grids - Polska
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektryczny

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty